Acest site utilizează cookies proprii și ale unor terțe părți. Continuarea navigării pe site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies. Află mai multe.

close

NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
SC RECOIL SHOP  SRL

1. www.recoilshop.ro  aparține SC RECOIL SHOP SRL cu  sediul în localitatea Sereca,  nr. 28, comuna Beriu, jud. Hunedoara, CUI nr. 4148917, număr de ordine în registrul comerțului J20/1242/02.08.2019, e-mail office@recoilshop.ro

2. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: SC HORUS SIGMA CONSULT SRL, e-mail horusconsult2019@gmail.com .

3. Scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Conform art. 13 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informăm că prelucrăm date cu caracter personal în scopul asigurării funcționalității site-ului, analiza comportamentului utilizatorilor și pentru a comercializa produsele prezentate pe acesta.
Nu colectăm datele persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. În cazul în care nu ați împlinit această vârstă vă rugăm să nu introduceți date pe acest site.
Pentru a asigura funcționarea site-ului și a comercializa produsele noastre prelucrăm datele cu caracter personal colectate direct de la dumneavoastră, cu următoarele scopuri și temeiuri juridice:

  • IP-ul (numărul unic de identificare )  dispozitivului de pe care accesați site-ul, browswer - ul și limba utilizate, paginile accesate și durata, data accesării,  temeiul juridic al prelucrării fiind art. 6 alineatul 1 litera (f) din Regulament, respectiv interesul legitim al societății de  a-l proteja împotriva unor acțiuni ilegale, prevenirea tentativelor de fraudă și analiza comportamentului și preferințelor vizitatorilor în vederea optimizării serviciilor și produselor oferite;
   Date personale utilizând cookie sau tehnologii similare pentru asigurarea funcționalității site-ului ca magazin on-line,  analiza comportamentului vizitatorilor acestuia și derularea unor acțiuni de marketing și publicitate, temeiul juridic fiind art. 6 alineatul 1  litera (a) din Regulament, respectiv consimțământul dumneavoastră exprimat prin continuarea navigării pe site sau prin apăsarea butonului „ACCEPT” după ce ați fost informat prin mesajul afișat la deschiderea paginii web. Mai multe detalii privind aceste aspecte găsiți înPolitica de cookie;        
   Aceste date sunt anonimizate, la nivelul societății noastre nefiind deținute mijloace sau instrumente de identificare a utilizatorilor.            

  • Adresa de e-mail pentru a vă transmite comunicări referitoare la oferte promoționale, reduceri și alte comunicări comerciale, temeiul juridic fiind art. 6 alineatul 1  litera (a) din Regulament, respectiv consimțământul dumneavoastră exprimat prin introducerea adresei în secțiunea „ABONAȚI-VĂ” și bifarea butonului „Sunt de acord cu termenii și condițiile și politica de confidențialitate”;

  • Numele,  prenumele, data nașterii, sexul,  adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a produselor achiziționate, parolele, indiciile pentru parole și informațiile de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului (referința comandă, procesare comandă, expediere și livrare produse),  temeiul juridic fiind art. 6 alineatul 1  litera (b) din Regulament, respectiv executarea contractului de vânzare a produselor.
   Aceste date sunt prelucrate în forma introdusă de dumneavoastră în rubricile special destinate de pe site iar dacă apreciați că există neconcordanțe vă rugăm să transmiteți o solicitare pentru corectarea datelor și vom acționa în consecință.

  • Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt societățile comerciale cu care colaborăm pentru a asigura funcționarea și administrarea site-ului(împreună cu care suntem operatori asociați),  livrare produse, contabilitate sau care furnizează alte servicii de sprijin pentru realizarea obiectului nostru de activitate. Datele cu caracter personal pot fi transmise autorităților publice care au atribuții legale de control asupra activității noastre.

  • Nu transferăm datele cu caracter personal către o țară terță sau organizație internațională

  • Datele anonimizate  prevăzute la punctul 3. a. vor fi păstrate pentru o perioadă de trei ani de la data colectării.
   Datele cu caracter personal  prevăzute la punctul 3. b. prelucrate pentru transmiterea de comunicări comerciale pe baza consimțământului dumneavoastră vor fi stocate până la retragerea acestuia.
   Datele prevăzute la punctul 3. c.  prelucrate pentru livrarea produselor vor fi stocate atât timp cât avem obligația legală de a păstra documentele financiar contabile în arhiva societății (în general 10 ani) ori cât timp sunt necesare pentru a ne proteja interesele legitime.
   În situații izolate, excepționale și justificate, termenele de stocare vor putea fi prelungite pentru apărarea unor drepturi în instanță, la solicitarea autorităților judiciare sau în alte cazuri care necesită perioade mai lungi de păstrare.

  • Drepturile dumneavoastră
   Conform art. 12-22 din Regulament beneficiați de următoarele drepturi:
   • Informare şi acces la date cu caracter personal;
   • Rectificarea şi ștergerea datelor cu caracter personal;
   • Dreptul la restricționarea prelucrării;
   • Dreptul la portabilitatea datelor;
   • Dreptul la opoziție;
   • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
   Dreptul de informare este asigurat prin prezentarea prezentei informări iar pentru a beneficia de dreptul de acces vă rugăm să accesați din meniul principal secțiunea „Contul meu” iar ulterior rubrica „GDPR – DATE PERSONALE”, în acest mod obținând un document în format pdf care conține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării conform art. 15 al. (3) din GDPR.
   Aceste drepturi pot fi exercitate în condițiile stabilite de Regulament, prin transmiterea unei solicitări scrise  la sediul societății din  Sereca,  nr. 28, comuna Beriu, jud. Hunedoara sau la adresa de e-mail office@recoilshop.ro.
   Conform art. 38 alineatul (4) din Regulament puteți  contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor personale şi la exercitarea drepturilor menționate mai sus, la adresa de e-mail  horusconsult2019@gmail.com.

  • În situațiile în care prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează conform art. 6 alineatul 1  litera (a) din Regulament(consimțământ), aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment,  fără a afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea acestuia.
   Puteți să vă exercitați acest drept transmițând o solicitare la adresele de contact indicate iar noi vom înceta prelucrarea în acest scop.

  • În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe site-ul acesteia https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro

  • În cazul în care refuzați punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul art. 6 alineatul 1  litera (b) din Regulament, respectiv pentru executarea contractului de comercializare a produselor, nu va mai fi posibil să achiziționați bunurile comercializate de societatea noastră.
   Puteți să refuzați colectarea datelor anonimizate prin evitarea utilizării site-ului sau prin aplicarea setărilor în aplicațiile de navigare conform indicațiilor din Politica de utilizare a cookies.

 • SC RECOIL SHOP  SRL nu realizează procese decizionale automatizate incluzând crearea de profiluri sau alte acțiuni similare de profilare a persoanelor vizate.
Produs adăugat pentru a compara.